2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 h_i_ społ.-1/8 AW 14
przyroda-2/8 WK 10
r_biologia-4/8 #BS2 24
r_fiz-5/8 #WK2 10
  wf-1/2 HS sg2
wf-2/2 BM sg1
r_geo-3/8 #GH2 14
2 8:55- 9:40 h_i_ społ.-1/8 AW 14
przyroda-2/8 WK 10
r_WOS-2/8 #IK2 4
r_biologia-4/8 #BS2 24
r_fiz-5/8 #WK2 10
r_chemia-6/8 #MK2 22 wf-1/2 HS sg2
wf-2/2 BM sg1
r_his-1/8 #DB2 36
r_geo-3/8 #GH2 14
3 9:50-10:35 j.polski IL 30 r_WOS-2/8 #IK2 4
r_biologia-4/8 #BS2 24
r_fiz-5/8 #WK2 10
r_chemia-6/8 #MK2 22
r_mat-7/8 #ET2 40
r_j.p-8/8 #IL2 30
j.polski IL 30 r_his-1/8 #DB2 36
r_geo-3/8 #GH2 14
4 10:45-11:30 j.polski IL 30 religia KF 21 r_chemia-6/8 #MK2 22
r_mat-7/8 #ET2 40
r_j.p-8/8 #IL2 30
j.niemiecki-1/8 19
j.hiszpański-2/8 HR 34
zaj. z wych MP 38
5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 MP 38
j.angielski-2/2 EK 39
j.polski IL 30 j.angielski-1/2 MP 38
j.angielski-2/2 EK 39
j.niemiecki-1/8 19
j.hiszpański-2/8 HR 34
matematyka 27
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 MP 38
j.angielski-2/2 EK 39
matematyka 27 religia KF 21 matematyka 27 j.angielski-1/2 MP 38
j.angielski-2/2 EK 39
7 13:40-14:25 r_chemia-6/8 #MK2 22
r_mat-7/8 #ET2 40
r_j.p-8/8 #IL2 30
r_his-1/8 #DB2 36
r_geo-3/8 #GH2 14
  r_WOS-2/8 #IK2 4
r_biologia-4/8 #BS2 24
r_fiz-5/8 #WK2 10
matematyka 27
8 14:35-15:20 r_chemia-6/8 #MK2 22
r_mat-7/8 #ET2 40
r_j.p-8/8 #IL2 30
r_his-1/8 #DB2 36
r_geo-3/8 #GH2 14
  r_WOS-2/8 #IK2 4
r_biologia-4/8 #BS2 24
r_fiz-5/8 #WK2 10
wf-1/2 HS sg2
wf-2/2 BM sg1
wygenerowano 2019-09-09
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum