1f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45   etyka #1KŁ 15     przedsiębior MB 10
2 8:55- 9:40   zaj. z wych 19 matematyka 27 matematyka 27 j.angielski-1/2 #1MP 38
j.angielski-2/2 #1SM 31
3 9:50-10:35 j.polski DS 29 j.angielski-1/2 #1MP 38
j.angielski-2/2 #1SM 31
przedsiębior MB 10 religia KF 21 e_dla_bezp JL 21
4 10:45-11:30 j.polski DS 29 informatyka 9 wos IK 4 j.polski DS 29 matematyka 27
5 11:50-12:35 kultura DS 29 chemia BS 24 biologia BS 24 matematyka 27 wf BM sg1
6 12:45-13:30 j.polski DS 29 fizyka WK 10 j.angielski-1/2 #1MP 38
j.angielski-2/2 #1SM 31
wf BM sg1 historia DB 36
7 13:40-14:25 religia KF 21 j.niemiecki 19 j.angielski-1/2 #1MP 38
j.angielski-2/2 #1SM 31
geografia GH 14 j.hiszpański-2/2 #HRd 34
8 14:35-15:20 historia DB 36   wf BM sg1 j.niemiecki 19 j.hiszpański-2/2 #HRd 34
wygenerowano 2019-09-09
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum